ROME IS MY RUNWAY #3

Set 2020

FEELOMENA
MARIA SAPIO
MORFOSIS
VALENTINA POLTRONIERI

Fashion show